წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ