წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024-2027წლების საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ