წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს განკარგულებები
ID: გ-49. 49230112