წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2020 წლის IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ