წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2021 წლის III– IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ