,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ქ.წყალტუბოს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესის დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის #76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.