წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის რიგი პროფესიული საჯარო მოხელეებისათვის მოხელის კლასის მინიჭების შესახებ