წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო, ანალიტიკური და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ნათია მელაძის შვებულების შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს განკარგულებები, საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები
ID: ბ49. 49231172