წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N16