წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ