წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს განკარგულებები
ID: :გ-49. 4922329001