წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ