წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ წყალტუბოში, კოლხეთის ქუჩა N2–ში მდებარე, შენობის (საკ.კოდი N29.08.33.031) მესამე სართულზე განთავსებული 216 კვ.მ. ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, 12 ( თორმეტი) წლის ვადით,იჯარის უფლებით, შპს არასახელმწიფო საერო საშუალო სკოლა „ოცნება“-სთვის სარგებლობაში გადაცემის შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე