წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს განკარგულებები
ID: 22