წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მდებარე, ადმინისტრაციული შენობის (ს/კ29.10.37.366)მეორე სართულზე განთავსებული 12.96 კვ.მ (ერთი ოთახი)ფართის სამსახურეობრივი საჭიროებიდან გამომდინარე ოფისის განსათავსებლად სარგებლობის უფლებით,პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის უფლებით 5(ხუთი)წლის ვადით,გადაცემის შესახებ,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს პროექტები