წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში , მოქალაქე არჩილ მენთეშაშვილის საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში (ს/კ 29.13.38.588) სასტუმრო დასასვენებელი კომპლექსის მშენებლობის განხოციელებისათვის განაშენიანების დეტალური გეგმის ინიციირების თაობაზე , წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის გადაწყვეტილების – თანხმობის შეთანხმების შესახებ