წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში, მოქალაქე არჩილ მენთეშაშვილის საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში (ს/კ 29.13.38.588) სასტუმრო დასასვენებელი კომპლექსის მშენებლობის განხორციელებისათვის განაშენიანების დეტალური გეგმის ინიციირების თაობაზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის გადაწყვეტილების -თანხმობის შეთანხმების შესახებ