,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფელ ქვიტირში მდებარე ნატო მიქაძის კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკ.კოდი 29.12.33.035) ახალი კერძო სასაფლაოს გახსნის (მოწყობის) შეთანხმების შესახებ “ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის N36 132 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე