წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და სოფიო ნუცუბიძეს შორის 2021 წლის 26 ივლისს გაფორმებულ N1 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე