წყალტუბოს მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 2023-2027 წლების გეგმის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს განკარგულებები
ID: გ-49. 492236018