დოკუმენტების ბაზა

ც ნ ო ბ ა
ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობის შესახებ
file:///C:/Users/sopio.kanchaveli/Downloads/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%20%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%90.pdf
48-482130767
03.11.2021მუნიციპალიტეტის მერი
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016–2017 წლების ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშის შესახებ36 9928.06.2019საკრებულოს თავმჯდომარე
საკრებულოს თავმჯდომარე2417628.06.2021საკრებულოს თავმჯდომარე
საკრებულოს თავმჯდომარის განკარგულება246517.03.2021საკრებულოს თავმჯდომარე


აიპ სათბოების სახლის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ
ბ48.4822006106/01/2022წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი