ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომის ანონსი

26 იანვარს, 11:30 ,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება  ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახურის მიერ 2023 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს: ს. კირკიტაძე/

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახურის მიერ 2023 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს:  ს. კირკიტაძე/

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და მიხეილ იაშვილს  შორის 2020 წლის 18 ივნისს  გაფორმებულ N1 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:  ს. კირკიტაძე/

4. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანებისათვის“ სამსახურეობრივი საჭიროებისათვის, სარგებლობის უფლებით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მსუბუქი ავტომანქანა ,,SCODA OCTAVIA” (სახელმწიფო ნომერი AA-512-CC)  გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:  ს. კირკიტაძე/