ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომის ანონსი

30 მარტს, 12:30 საათზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

  1. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყაჩირში  გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ონჭეიშში  გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაშლეთში  გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოლებში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიმასტაროში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

6. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის სოფელ ნამოხვანში  გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოღაში  გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ

/მომხს: რ. დიდავა/

8. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ონჭეიშში   გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

9. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟონეთში  გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

10. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩხეურში  გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

11. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ სორმონში  გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

12. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმათში  გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

13. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დერჩში   გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

14. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვანისჭალაში   გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

15. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარათში  გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

16. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჩხერში  გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

17. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ რიონში  გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

18. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბენთქოულაში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

19. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

20. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

21. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დღნორისაში  გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

22.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეხინდრისთავში  გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

23. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფურჩხეთში  გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

24. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მექვენაში  გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

25. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

26. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კუდოთში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

27. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2022 წლის III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

28. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის მიერ  2022 წელს  გაწეული  მუშაობის შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

29. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურისთვის მშენებლობის შეჩერების შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღების შემდეგ ამ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შესრულების კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

30. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

31. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

32. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის 2023 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/