ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომის ანონსი

24 აგვისტოს, 12:30 საათზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1.   წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტებისნუსხის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 იანვრის N15 (გ-49.492302715) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე./მომხს: რ. დიდავა/

2.„წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 იანვრის N16 (გ-49.492302714) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის  თაობაზე.

/მომხს: რ. დიდავა/

3.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული, ქალაქ წყალტუბოში, წერეთლის ქუჩა N11-ში მდებარე N29.08.31.232 საკადასტრო კოდითრეგისტრირებული 640 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეოდანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნაწილის – 200 კვ.მ. ფართის კომერციული საქმიანობის განხორციელებისმიზნით, მსუბუქი კონსტრუქციის ჩადგმით, ხოლომიწის დარჩენილი ნაწილი 376 კვ.მ. –  მოვლა-პატრონობის მიზნით, პირდაპირი განკარგვის წესით,  15  წლის ვადით (საჭიროების შემთხვევაში მერიისმიერ მოთხოვნისთანავე ან/და ქალაქის ცენტრალურინაწილის გეგმარებითი მოთხოვნებისგანხორციელებამდე), იჯარის უფლებით, პირობითსარგებლობაში მოქალაქე გიზო კილაძისათვისგადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისმერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: რ. დიდავა/