ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომის ანონსი

26 აპრილს, 11:00 საათზე,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება ეკონომიკოსა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1.„ქალაქ წყალტუბოს გენერალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 30 სექტემბრის #30 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

2.()ᲘᲞ ᲬᲧᲐᲚᲢᲣᲑᲝᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲘᲡᲒᲐᲛᲬᲕᲐᲜᲔᲑᲘᲡ, ᲒᲐᲠᲔ ᲒᲐᲜᲐᲗᲔᲑᲘᲡᲐ ᲓᲐᲙᲔᲗᲘᲚᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲡ ᲪᲔᲜᲢᲠᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡᲬᲧᲐᲚᲢᲣᲑᲝᲡᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲘᲡ ᲡᲐᲙᲣᲗᲠᲔᲑᲐᲨᲘ ᲐᲠᲡᲔᲑᲣᲚᲘᲛᲝᲫᲠᲕᲘ ᲥᲝᲜᲔᲑᲘᲡᲢᲣᲛᲑᲝ (ᲛᲝᲢᲝ ᲞᲝᲛᲞᲐ) 2 (ᲝᲠᲘ) ᲪᲐᲚᲘ, ᲡᲘᲚᲘᲙᲝᲜᲘᲡ ᲛᲘᲚᲘ D-80 ᲛᲛ ᲓᲘᲐᲛᲔᲢᲠᲘᲡ, 50 (ᲝᲠᲛᲝᲪᲓᲐᲐᲗᲘ) ᲒᲠᲫᲘᲕᲘ ᲛᲔᲢᲠᲘ, ᲒᲔᲜᲔᲠᲐᲢᲝᲠᲘ ASTRA KOREA (AST 3700, ᲛᲐᲥᲡᲘᲛᲐᲚᲣᲠᲘ ᲡᲘᲛᲫᲚᲐᲕᲠᲔ: 2,6 ᲙᲕᲢ.) ᲡᲐᲛᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲝᲑᲠᲘᲕᲘ ᲡᲐᲭᲘᲠᲝᲔᲑᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ, ᲡᲐᲙᲣᲗᲠᲔᲑᲐᲨᲘ ᲒᲐᲓᲐᲪᲔᲛᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ, ᲬᲧᲐᲚᲢᲣᲑᲝᲡᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲘᲡ ᲛᲔᲠᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ ᲗᲐᲜᲮᲛᲝᲑᲘᲡᲛᲘᲪᲔᲛᲘᲡ ᲗᲐᲝᲑᲐᲖᲔ.

/მომხს: რ. დიდავა/