იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის ანონსი

25 აგვისტოს, 10:30 საათზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხტა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ნოემბრის N 138 (გ-49.49223083) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

/მომხს: მ. ჭელიძე/

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ.                                                                                                                                                                                            /მომხს: მ. ჭელიძე/