იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის ანონსი

21 დეკემბერს, 10:30 საათზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1.,,.წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერიის  დებულების  დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის #52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

2. ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის- სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევისა და  მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის #50 დადგენილების  ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/