ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ანონსი

26 აპრილს, 10:00 საათზე,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება ჯანდაცვისა და სოცილურ საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებწყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრი40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს. შ. კილაძე/

2.()იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისსათნოების სახლისბენეფიციართა შერჩევისწესის დამტკიცების შესახებწყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 იანვრის გ-49.492302718 განკარგულებაში ცვლილებისშეტანის შესახებ.

/მომხს. შ. კილაძე/