საფინანსო – საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ანონსი

26 აპრილს, 10:30 საათზე,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება საფინანსო – საბიუჯეტო კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1.,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლისბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

/ა. ღიბრაძე/

/ფ. გაგოშიძე/

2.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის შესახებ, ინფორმაციის თაობაზე.

/ა. ღიბრაძე/

3.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულიპირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისდასუფთავების ცენტრისსაშტატო ნუსხასა დასახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანისშესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვისთანხმობის მიცემის თაობაზე.

/ა. ღიბრაძე/

4.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულიპირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვობაღების გაერთიანების“  საშტატო ნუსხასა დასახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანისშესახებ,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვისთანხმობის მიცემის თაობაზე.

/ა. ღიბრაძე/