შპს „ჰერბიას“  სასათბურე მეურნეობის სამელიორაციო (სარწყავი) სისტემის ექსპლუატაციის სკრინინგის ანგარიში