შპს „მინერალის“ მიერ წარმოდგენილია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. გუმბარაში სასარგებლო წიაღისეულის (კირქვა და ბენტონიტური თიხა) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკრინინგის განცხადება