სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილება

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილება მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ.

ძირითადი დოკუმენტი