წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო სხდომის ჩატარების ანონსი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო სხდომის ჩატარების შესახებ

 სხდომის ჩატარების ადგილი   – ქ.წყალტუბო, რუსთაველის ქუჩა №27

                                                      (საკრებულოს სხდომათა დარბაზი)

სხდომის დაწყების დრო – 2023 წლის  22  ნოემბერი, 12-00 საათი.

 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი :

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვის შესახებ.

მომხსენებელი:   საკრებულოს თავმჯდომარე

თანამომხსენებლები:  მუნიციპალიტეტის მერი

საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

დადგენილების_პროექტი_15.11.2024_(1)_(1)

განმარტებითი_ბარათი_2024_წლის_ბიუჯეტზე

პრიორიტეტები_15.11.2024