წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს განკარგულებები
ID: გ-49.49213374