წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფელ ბანოჯაში მდებარე ლადიმერ ბედენაშვილის კერძო საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (საკ.კოდი 29.09.39.542 ფართით-2098,0 კვ.მ.) ახალი კერძო სასაფლაოს გახსნის (მოწყობის) შესახებ