წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოლევში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ